Här är en lathund för arbete på Grafiska Sällskapets kopparverkstad. Kan även användas som lathund för en annan verkstad men det kan kanske skilja sig lite.

Vi arbetar med ett plastmaterial som kallas fotopolymer eller närmare bestämt Toyobo KM73GT som lämpar sig för att använda för djuptryck. Metoden brukar gå under benämningen ”non toxic” grafik men man bör vara försiktig. Tillverkaren rekommenderar att man använder handskar och glasögon när man handskas med plåten samt att alltid se till att fläktar är på vid etsning av plåten och vid tryckning.

1. Orginalframställning
Ett positivt orginal tar man fram på ett genomskinligt material, endera på plast som man skriver ut på, målar och tecknar direkt på eller använder sig av material som kan läggas på plåten- bara att prova sig fram! Tänk bara på att låta orginalet torka ordentligt först så det inte fastnar på plåten vid belysningen.

Fotografier skriver vi ut från datorn med hjälp av en rip som kallas Quad Tone Rip för Epsonskrivare som kan laddas ner från www.quadtonerip.com .Till skillnad mot utskrifter då man använder skrivarens alla färger vill man bara använda en färg (svart). Gul färg är tex svartare än svart för materialet som belyses med UV ljus. Vi skriver ut på en film som heter Agfa Copyjet och finns i flera storlekar. För längre instruktion hur den används och hur man skapar profiler för fotopolymer kan ni gå in på Quad Tone Rip för fotopolymer.

Jag har ställt in inställningarna så jag håller en lägre densitet på filmen. Man kan även själv mäta upp svärtan om man har tillgång till en densitometer. På GS verkstad står en densitometer som man kan använda.

Vill man själv skriva ut på sin skrivare kan man börja med att lägga på en kurva  som tar ner bilden, läs mer på sidan “Quad Tone Rip för fotopolymer“.

2. Plåten
Plåten är ljuskänslig och man bör jobba i dämpad belysning eller med gult ljus. Är plåten för kall kan man behöva värma upp den först till rumsvärme. Skyddsfilmen som sitter på den kan bli svår att ta av och kan även ge märken om den är för kall. Plåt ska förvaras mörkt och under 25 grader samt inte för hög luftfuktighet (under 65%). Förvaring när den är belyst och klar är även det mörkt och i liknande luftfuktighet.

Klipp till en bit plåt som är större än den film du skrivit ut (man kan klippa ner plåten senare). Klipper man till en plåt för prov se till att den är tillräckligt stor för att representera de viktiga tonerna i bilden.

3. Belysningen
Börja med att ta bort skyddsplasten med ett jämt drag- sitter plasten ”fast” så är troligtvis plåten för kall.

Man belyser plåten 2-3 gånger, en gång med orginalet och en gång med akvatintraster om man vill ha en så lång tonskala som möjligt med en anpassad utskrift. Vill man skapa flatbitning eller linjer kan det räcka med en gång. Har du ett orginal som är för mörkt kan man flasha plåten först ca 2% av belysningstiden.

För bästa tonskala:

1. Huvudbelysningen av motivet då man belyser filmen under vakuum. Tiden får man prova sig fram till genom att göra en provbelysning med olika tider. Beroende på orginal så har vi fått tider mellan 750 till 2000 i belysning.

På UV boxen i verkstan är det vakuum 100 och belysning 1500 tex.

2. Akvatintbelysning lägger på ett akvatintraster som hjälper till att bära upp bilden i plåten och få piggar som färgen kan fastna i. För att slippa använda verkstans raster kan man använda ett eget, det beställer man på Intermezzo grafik se “material för fotopolymer“.

På UV boxen i verkstan är det vakuum 100 och belysning 1000 som brukar vara lagom.

4. Framkallning
Plåten framkallas i vatten ca 20-25 grader under två minuter. Tar du fram ett prov se till att temperaturen är lika vid varje framkallning. Första minuten stilla för att sista minuten mekaniskt stryka bort det utfällda plasten med en jetstrykare. När två minuter gått tar man snabbt upp plåten och sköljer av den med kallt vatten. Torka bort överflödigt vatten med en fönsterskrapa och läska av plåten. timer, termometer, fönsterskrapa och sämskskinn brukar finnas i skåpet bakom dörren i syra rummet. GLÖM inte att slå på fläkten i rummet.

5. Torkningen
Torka plåten under tio minuter med hjälp av fläkt. är plåten inte tillräckligt torr fastnar den lätt vid härdningen.

6. Klipp till kanterna på plåten
Nu är plåten klar för att provtryckas.

7. Härdningen
Belys plåten igen utan vakuum ca 2x huvudbelysningen.

På UV boxen i verkstan är det inget vakuum och belysning 3000 som brukar vara lagom.

8. Tryckningen
Plåten färgas in och trycks i en grafikpress inställd för plåtens tjocklek eller så använd en plastfilm under plåten så man får en tjocklek som pressen är inställd på. Tänk på att plåten kan behövas tryckas ngn gång innan den “öppnas”.

1. Blanda färg till rätt konsistens, jag använder mig av Easy Wipe för att få en smidigare färg och behöver inte använda värmehäll.

2. Färga in plåten med en vals.

3. Arbeta in färg i plåten för att sedan arbeta bort den färg som är överflödig. Jag använder mig av tarlatan och papper från en telefonkatalog. Under arbetet kan man lägga plåten på en magnetbräda för att lättare kunna arbeta.

4. Läska av det redan fuktade papperet.

5. Lägg plåten på tryckbädden, vill man inte ställa om trycket på pressen ( som brukar vara inställd för en något tjockare kopparplåt) kan man lägga en plast under. Lägg på ditt papper och tryck.

6. Tryck och klistra upp papperet på väggen eller lägga papperet i press.

Du kan även läsa Fpgravyrs steg för steg guide:
https://www.fpgravyr.se/fotogravyr-med-fotopolymermaterial

Lycka till! /Tomas