Jag håller föreläsningar på seminarier som Print mässan, Sign, Creativeday och Photoshop day och för företag och grupper.

Här är några exempel på föreläsningar som jag kan hålla:

Hållbar färghantering
Har du svårt att få rätt färg på dina bilder? Ser bilderna inte lika ut på skärmen som vid utskrift eller på en annan skärm?
Lösningen på dina problem är att jobba med en enkel och hållbar färghantering genom hela ditt arbetsflöde, från fotograferingen till arbetet i Photoshop och utskrift. Genom att grundligt förstå färghanteringen gör det arbetet med dina bilder enklare och du får bilderna som du vill ha dem!

Använd dig av molnet i din bildbehandling
Bearbeta och ladda upp dina bilder enkelt direkt från din mobil eller platta och arbeta vidare i Photoshop och Lightroom. En snabbare och enklare bildhantering från fotografering till kopiering och presentation.

Fotografera mera!
Med Photoshop Lightroom  kan du snabba upp din bildhantering och få mer tid över till fotografering. Med ett snabbt och kreativt flöde från en kalibrerad kamera till användning av lokala justeringar vid kopiering, alltid med bilden i fokus. Arbeta smidigt tillsammans med Photoshop och tillbaka för utskrift och presentation.

Färgen i svartvitt
En bild innehåller många valörer och färger även om bilden är i svartvitt. Ibland kan avsaknaden av färg vara starkare, men det kan krävas mer av bilden för att den ska bli bra! Genom att förstå kanaler och kunna kontrollera ljus och kontrast via funktionerna i de olika programmen går det snabbt och enkelt att styra bilden. Med fortsatt arbete i Photoshop utvecklar du bilden ytterligare och skapar en ännu bättre bild.

Använd Photoshop på rätt sätt
Lär dig använda programmen i Photoshopfamiljen på bästa sätt. Från skiss på platta,  samla och kopiera med Lightroom till arbete med film och redigering i Photoshop. Låt programmen göra arbetet för dig genom att välja rätt program beroende på det arbetsflöde du behöver och spar tid genom mer effektiva lösningar.